Een meertalige bib voor baby's en peuters

Dit leertraject leert je stap voor stap hoe je als bib een actieplan opmaakt om leesplezier te bevorderen bij baby's en peuters die meertalig opgroeien.

Is dit herkenbaar?

Meertaligheid vormt een rijkdom, maar is ook een complexe kwestie. Als bibmedewerker heb je je misschien al eens deze vragen gesteld:

  • Hoe zorg ik ervoor dat elk kind zich welkom en goed voelt in de bib?
  • Hoe ga ik als bibmedewerker met meertalige ouders in gesprek?
  • Hoe werk ik aan een bib die toegankelijk is voor meertalige ouders en hun jonge kinderen?

Dit leertraject biedt je een antwoord op die vragen. 

Meer info

Doorloop dit online leertraject op eigen houtje of met een of meer collega-medewerkers. Alles in één keer doornemen hoeft niet: je kan altijd even pauzeren en later verder gaan. Je kan ook altijd terugkeren in het leertraject om modules te herbekijken of je antwoorden aan te passen. Ons advies? Laat minstens één persoon met een trekkersrol binnen het bibteam dit traject volgen.

“Dit online leertraject laat je nadenken hoe je meertalige ouders naar de bib krijgt, wat daarvoor nodig is en hoe je je eigen ideeën vormgeeft, rekening houdend met de situatie van jouw bib. Daarnaast doe je heel wat inspiratie op door de praktijkvoorbeelden van andere bibs.“

Inschrijven

Type
Leertraject
Vorm
Online
Duur
Op eigen tempo

Dit ga je leren

Intro

Leer hoe je stap voor stap bouwt aan een succesvolle meertalige bib voor baby's en peuters. In totaal doorloop je zes modules. Daarover verneem je meer in deze intro-module.

Het belang van een meertalige bib voor baby's en peuters

Waarom is een meertalige bib voor baby’s en peuters zo belangrijk? Je leert het in deze module.

De drie bouwstenen van een succesvolle werking

Een duurzame bibwerking rond meertaligheid bestaat uit drie bouwstenen. Deze module zoomt daarop in.

Bouwsteen 1: Een meertalig leesaanbod voor baby's en peuters

Deze module focust op de eerste bouwsteen: investeren in een meertalig boekenaanbod. Met tal van praktische tips!

Bouwsteen 2: Een toegankelijke meertalige bib voor baby's en peuters

Hoe bouw je een uitnodigende, toegankelijke meertalige bib voor baby's en peuters en hun ouders? Hoe richt je het onthaal en de leesplek in? Hoe verwelkom en adviseer je anderstalige ouders rond meertalig opgroeien? Hoe ga je om met cultuurverschillen? Check deze module voor de tweede bouwsteen.

Bouwsteen 3: Meer leesplezier voor baby's en peuters die meertalig opgroeien

Deze module focust op de derde bouwsteen om omvat tal van leesbevorderingsacties voor baby's en peuters die meertalig opgroeien. Hoe werk je ze uit? Hoe pakten andere bibliotheken het aan? Je leest het hier!

Het 6-stappenplan: Bouw en implementeer een succesvolle werking

Een concreet en praktisch actieplan uitwerken: dat is het uiteindelijke doel van dit leertraject. Deze module introduceert je in ons 6-stappenplan daarvoor.

Outro

De outro-module vat alles nog eens netjes samen en blikt al even vooruit in de toekomst.